Kennismaken met B&W

Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan een goed contact met het lokale bedrijfsleven. De gemeente organiseert daarom bedrijfsbezoeken bij bedrijven in de gemeente, waarbij (naast de medewerker economische zaken) de wethouder economische zaken en incidenteel ook de burgemeester betrokken zijn. De bezoeken zijn bedoeld om op een informele wijze met elkaar kennis te maken en elkaar de mogelijkheid te bieden informatie uit te wisselen.

Voor de bedrijfsbezoeken komen in principe alle bedrijven in de gemeente Valkenswaard in aanmerking. Wij proberen elk jaar een goede 'mix' van bedrijven samen te stellen, dus klein en groot en afkomstig uit diverse bedrijfstakken.

De bedrijfsbezoeken vinden ongeveer tweemaal per week plaats. Soms worden bedrijven bezocht die om wat voor reden dan ook 'in de publiciteit staan' (nieuwvestiging, jubileum). Meestal is er echter geen specifieke reden om het bedrijf te bezoeken.

Als u een bezoek door een afvaardiging van het Valkenswaards college van B&W op prijs stelt, kunt u zich aanmelden bij de medewerker Economische Zaken, telefoonnummer 040-2083 444.