Wijziging parkeertarieven

Dit item is gearchiveerd op 17-03-2011.

In zijn vergadering van 23 december 2010 heeft de gemeenteraad een verhoging van de parkeertarieven en naheffingsaanslag vastgesteld. Het betreft de tarieven voor het betaald parkeren in het centrum van Valkenswaard.

 

 

parkeerautomaat

Foto: Heidi Wils

 

Verhoging naheffingsaanslag
Sinds 1 januari 2011 bedragen de kosten voor een naheffingsaanslag (= parkeerboete) € 52,00.

 

Invoering verhoging parkeertarieven op maandag 28 februari
In verband met de tariefswijziging moet de programmatuur van de parkeerautomaten aangepast worden. Dat gebeurt op maandag 28 februari aanstaande. Dan zullen ook de parkeerautomaten voorzien worden van nieuwe infobordjes met de juiste bedragen.

 

De nieuwe tarieven gaan in op maandag 28 februari vanaf 13.00 uur.

 

De tariefswijziging houdt een verhoging in van 5% van de huidige tarieven. Deze verhoging is als volgt uitgewerkt.
In het centrumgebied blijft het tarief voor de eerste 57 minuten € 0,60 (is nu een uur); bij langer parkeren dan 57 minuten wordt een tarief van € 1,30 per 57 minuten gehanteerd (is nu per uur € 1,30). Maximum parkeerduur wordt 228 minuten (is nu 240 minuten = 4 uur).
Tot de locaties in het centrumgebied behoren: Gele Rijersplein, Leenderweg, Kerverijplein, Boterpotplein, Frans van Beststraat, Valkenierstraat (nabij Willem II- complex), Deken Mandersplein, Oranje Nassaustraat, parkeerterrein hoek Gasthuisstraat/Pastoor van Vroonhovenstraat, parkeerterrein Carolusdreef, Prinses Irene Brigadeplein, Maastrichterweg (gedeeltelijk), Bakkerstraat (gedeeltelijk) en De Hofnar.

 

Voor de overige gebieden (de schil rond het centrum, langparkeerterreinen) wordt het tarief voor de eerste 57 minuten € 1,30 (is nu € 1,30 per uur) en voor de daarop volgende 57 minuten tevens € 1,30 (is nu € 1,30 per uur). Voor parkeren langer dan 114 minuten geldt het dagtarief van € 2,70 (is nu € 2,60).
Tot de langparkeerterreinen behoren: het Carillonplein, Florapark (Dommelseweg), het terrein aan de Kerkhofstraat, het Kloosterplein, het terrein op de hoek Emmalaan/Maastrichterweg en het terrein op de hoek Hazestraat/Leenderweg.

 

Ga verder naar het overzicht met parkeertarieven.

 

Gratis parkeren ongewijzigd
In 2011 blijft het parkeren op zon- en feestdagen gratis.

 

Verder kunnen bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart gratis blijven parkeren op de parkeerterreinen, op voorwaarde dat de (geldige) kaart duidelijk zichtbaar aanwezig is in het voertuig.

 

Het is wel zo dat gehandicapte bewoners die in een vergunninghoudersgebied willen parkeren, hiervoor - naast hun gehandicaptenparkeerkaart - een parkeervergunning moeten aanschaffen, net als de overige bewoners.