Werkzaamheden Wilhelminapark opgeschort

Dit item is gearchiveerd op 30-09-2013.

Als onderdeel van het project van gecombineerd onderhoud in het Wilhelminapark en omgeving, zou sinds begin september gewerkt worden aan de trottoirs in de Julianastraat.

Door een faillissementsaanvraag van aannemer Huijbregts is het werk niet van start gegaan. De gemeente zoekt op dit moment naar een oplossing voor dit project.
Zodra hierover meer bekend is ontvangen de omwonenden bericht en volgt een publicatie.