Werkzaamheden Schafterbrug tot en met 16 november

Dit item is gearchiveerd op 17-11-2012.

Door technische redenen duren de werkzaamheden aan de Schafterbrug over Dommel in Borkel en Schaft een week langer dan eerder gepland. De Dorpsstraat blijft daarom tot en met vrijdag 16 november afgesloten voor het autoverkeer.

De nieuwe Schafterbrug wordt op vrijdag 16 november aan het einde van de dag in gebruik genomen. Tot die tijd blijft de omleidingsroute voor autoverkeer gehandhaafd. Deze loopt via de Bruggerdijk, Peedijk en De Schafterekker en staat met borden aangegeven. Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft doorgaand verkeer wel mogelijk over de huidige noodbrug.

Informatie

Voor vragen over de uitvoering kunt u terecht bij de aannemer Damsteegt uit Meerkerk, (0183) 359027. Voor overige vragen kunt u terecht bij de heer K. van Gorp van het team Beheer Openbare Ruimte, bereikbaar onder telefoonnummer (040) 2083634.