Werkzaamheden rioolvoorzieningen Dommeldal

Dit item is gearchiveerd op 25-12-2011.

Op maandag 29 augustus starten de omvangrijke werkzaamheden aan de eerder aangekondigde rioolvoorzieningen in het Dommeldal (tussen de wijken Schepelweijen en 't Gegraaf).

 

In het Dommeldal komt een aanvoerleiding vanaf de Nieuwe Waalreseweg (via Lijsterbeslaan) naar de Kornoeljelaan en een aanvoerleiding vanaf de Tienendreef (nabij tankstation) naar de Kornoeljelaan. De twee aanvoerleidingen gaan verder als een leiding langs de Kornoeljelaan naar het aan te leggen bergbezinkbassin ten noorden van de Weegbree. Verder wordt een aanvoerleiding langs de Schrijnerwei gelegd naar het aan te leggen bergbezinkbassin bij de Schrijnerwei ter hoogte van de bestaande overstort op de Dommel.

 

Volgorde werkzaamheden
De werkzaamheden gaan op maandag 29 augustus van start aan de zijde van 't Gegraaf, met het leggen van de aanvoerleiding vanaf de Nieuwe Waalreseweg. Het streven is om alle hiervoor genoemde werkzaamheden vóór de kerstvakantie gereed te hebben, uitgaande van goed werkbaar weer.

 

Afsluiting gedeelte Nieuwe Waalreseweg
Tijdens het werk bij de Nieuwe Waalreseweg moet deze worden afgesloten voor het doorgaande verkeer, vanaf de kruising met de Tienendreef tot aan de kruising met de Geenhovensedreef. De afsluiting geldt vanaf maandag 29 augustus voor maximaal twee weken. Voor bewoners en bezoekers van de Hoppenbrouwers worden voorzieningen getroffen.

 

Archeologisch onderzoek
Volgens wettelijk voorschrift worden de grondwerkzaamheden voor het traject langs de Kornoeljelaan en de Schrijnerwei onder archeologisch toezicht uitgevoerd. Dit houdt in dat archeologen in september de bodem zullen onderzoeken, voorafgaand aan het graven van de rioolsleuf.

 

Kappen en herplanten van bomen
Vanwege de werkzaamheden is het nodig een groot aantal bomen in het gebied te kappen. Voor een deel hiervan is een kapvergunning nodig. Het kappen zal in twee fasen gebeuren vanaf eind augustus.

 

Zoals besproken met de bewoners, laat de gemeente voor het Dommeldal, tussen de Loonderweg en de Tienendreef, een inrichtingsplan opstellen. Op donderdag 22 september wordt het plan tijdens een openbare themabijeenkomst aan de raad gepresenteerd. Aan de hand van dit inrichtingsplan wordt het kapcompensatieplan opgesteld. De herplant van de bomen staat gepland voor het plantseizoen november 2011 t/m maart 2012.

 

Meer informatie
De gemeente informeert bewoners van het betreffende gebied persoonlijk over de werkzaamheden door middel van een brief.

 

Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij mevrouw A. de Vries van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083699.

 

 

 

In het gebied parallel aan de Lijsterbeslaan (uiterst links op de foto) komt een aanvoerleiding die in het zuiden aansluit op een leiding bij de Kornoeljelaan en in het noorden op de Nieuwe Waalreseweg (op achtergrond foto).
Foto: Heidi Wils