Werkzaamheden riool en rotonde Nieuwe Waalreseweg

Dit item is gearchiveerd op 13-09-2012.

De gemeente gaat rioolwerkzaamheden uitvoeren in de Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat (tussen Dr. Schaepmanstraat en Kardinaal de Jongstraat), Kardinaal de Jongstraat (tussen St. Jansplein en Nieuwe Waalreseweg), Kerkhofstraat (tussen Nieuwe Waalreseweg en Huisveld) en Nieuwe Waalreseweg (tussen Kardinaal de Jongstraat en Dijstraat). Het bestaande riool onder deze straten wordt vervangen. Vervolgens worden de wegen herstraat met bestaand materiaal.

Het wegprofiel in de Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat wordt aangepast aan de richtlijnen voor een 30-km zone. De weg wordt 4,50 meter breed met aan de woningzijde een parkeerstrook. Het parkeren aan de zijde van de groenstrook blijft ook toegestaan. Verder wordt de kruising met de Mgr. Nolensstraat verhoogd uitgevoerd als plateau. In de Kerkhofstraat wordt de riolering vervangen tot het kruispunt met het Huisveld. De rest van de straat wordt alleen herstraat. Voor de bereikbaarheid van de aan de Kerkhofstraat gelegen parkeerterreinen worden maatregelen getroffen om de overlast te beperken. 

Aanleg rotonde

Op het kruispunt Nieuwe Waalreseweg-Kerkhofstraat-Kardinaal de Jongstraat komt een rotonde. Hiermee ontstaat er een verkeersveilige situatie op dit drukke punt. 

Planning

De rioolwerkzaamheden gaan op maandag 17 september van start en zullen eind december gereed zijn. Vooruitlopend op de gemeentelijke werkzaamheden gaan de nutsbedrijven vanaf maandag 20 augustus hun leidingennetwerk aanpassen vanwege de aan te leggen rotonde. 

Wegafsluiting en omleidingsroutes

In verband met de werkzaamheden wordt het het kruispunt Nieuwe Waalreseweg-Kerkhofstraat-Kardinaal de Jongstraat vanaf maandag 17 september afgesloten voor alle verkeer. De winkels aan het St. Jansplein blijven bereikbaar. Het doorgaande verkeer over de Nieuwe Waalreseweg wordt omgeleid via de aangegeven standaard omleidingroutes. De wijk Kerkakkers wordt ontsloten via de Jan Vlekkestraat naar de Dommelseweg.
De busdienst 171 wordt omgeleid waardoor de halteplaatsen aan de Nieuwe Waalreseweg tijdelijk vervallen. 

Informatie

De bewoners van het werkgebied ontvangen een brief van de gemeente met informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen. 

Met vragen kunt u terecht bij mevrouw A. De Vries van het team ruimtelijke ontwikkeling en economie van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083699 of via de mail gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van mevrouw A. De Vries, team ROE.