Werkzaamheden (Nieuwe) Waalreseweg-Willibrorduslaan

Dit item is gearchiveerd op 15-05-2012.

In januari zijn de rioolwerkzaamheden aan de Nieuwe Waalreseweg (parallelweg), een gedeelte van de Waalreseweg en Willibrorduslaan van start gegaan. De rioolwerkzaamheden van de gemeente worden gecombineerd met werkzaamheden van de nutsbedrijven aan kabels en leidingen. De gemeente stemt alle werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af om te voorkomen dat straten of trottoirs onnodig lang 'open liggen'.  

 

Onderstaand de huidige stand van zaken en vervolgplanning van deze werkzaamheden.

 

Volgorde en planning werkzaamheden

Traject parallelweg Nieuwe Waalreseweg- Waalreseweg
De rioolwerkzaamheden aan de parallelweg Nieuwe Waalreseweg tot de bocht richting Geenhoven (huisnummers 32 tot en met 12) duren nog tot en met donderdag 22 maart. Vanaf 26 maart gaan hier de bestratingswerkzaamheden aan de rijbaan van start.

 

Vanaf maandag 26 maart gaan de nutsbedrijven aan de slag in de bocht van de parallelweg Nieuwe Waalreseweg richting Geenhoven. Ze werken via de Waalreseweg naar de kruispunten in de Willibrorduslaan (duur circa 3 weken).

 

Vanaf 4 april vervolgt de aannemer de rioolwerkzaamheden vanaf hetzelfde punt in de bocht van de parallelweg. Hij 'volgt' dus de nutsbedrijven richting Waalreseweg.

 

Willibrorduslaan
Vanaf donderdag 22 maart start de aannemer met het opbreken van de bestrating in het gedeelte van de Willibrorduslaan tussen de Waalreseweg en de Dr. Dagevosstraat (inclusief deze kruising). Vanaf maandag 26 maart gaan hier de rioolwerkzaamheden van start. Deze duren naar verwachting anderhalve week.

 

Afsluiting Waalreseweg

Vanaf 10 april is het gedeelte van de Waalreseweg vanaf Geenhoven tot aan de kruising Willibrorduslaan/Aangelag afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de standaard omleidingroutes (Geenhovensedreef en Dommelseweg naar de N69).

 

Naar verwachting zijn alle werkzaamheden halverwege mei afgerond.

 

Bomen

Langs de Waalreseweg worden de bomen vervangen door nieuwe aanplant. Omdat dit plantseizoen niet meer haalbaar is, worden de bomen in november dit jaar geplant.

 

Meer informatie

Bewoners worden tijdig door zowel onze aannemer als door de nutsbedrijven geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele overlast.

 

Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij mevrouw A. De Vries van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-208 3699.