Werkzaamheden Markt

Dit item is gearchiveerd op 04-06-2012.

Op maandag 21 mei wordt gestart met het herstellen van losliggende bestrating en opnieuw voegen van het natuurstenen gedeelte van de Markt.

 

Het gaat om werkzaamheden op het grote plein en kerkplein. Op het gedeelte voor het oude raadhuis/de Kunstkeuken zijn geen werkzaamheden nodig (hier ligt geen natuursteen).

 

De werkzaamheden zullen naar verwachting twee weken in beslag nemen, dus tot en met 1 juni. Er zal nauwelijks overlast zijn voor omwonenden en aangrenzende (horeca-)bedrijven. De panden blijven gewoon bereikbaar. Er komen enkel wat hekken op het plein rondom de werklocatie. Na 1 juni moeten de nieuwe voegen een aantal weken uitharden en kan het plein niet gebruikt worden voor de weekmarkt en evenementen. Voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de Markt.

 

Verplaatsing weekmarkt

In de periode vanaf donderdag 24 mei kan de weekmarkt dus niet op de Markt gehouden worden. In overleg met de Marktcommissie is besloten om de markt tijdelijk te verplaatsen naar de Eindhovenseweg. De gemeente heeft dit ook afgestemd met de winkeliers. De marktkramen komen deels op het plein voor het oude raadhuis en voor het overige deel op de Eindhovenseweg, ongeveer tot aan de Beelmanstraat. Ook op de Corridor-oost en -west komen marktkramen.

 

De markt komt op het gedeelte van de Eindhovenseweg ná de kruising met de Waalreseweg/Markt/Leenderweg. Die kruising blijft gewoon open voor overstekend verkeer. De busdiensten kunnen zo op donderdagen hun gebruikelijke route blijven volgen via de Markt, Leenderweg, Europalaan (en vice versa). De afsluiting van de Eindhovenseweg loopt door tot aan de kruising Carolusdreef-Valkenierstraat.

 

De verplaatsing van de weekmarkt duurt in elk geval tot na de Valkenswaardse zomerkermis. De markt staat tot en met donderdag 5 juli voor het oude raadhuis en op de Eindhovenseweg / Corridor. Op 13 juli begint de Valkenswaardse kermis. Dit is het eerste evenement op het marktplein na de voegwerkzaamheden. In verband hiermee staat de weekmarkt op donderdag 12 en 19 juli op het Carillonplein, zoals ook in voorgaande jaren.

 

Informatie

De bewoners/(horeca-)bedrijven rondom de Markt, de centrumwinkeliers en de bewoners van de Eindhovensweg en omgeving, ontvangen een brief van de gemeente over de tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt en de daaraan verbonden verkeersmaatregelen.

 

Met vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer D. Meeuwsen van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Hij is te bereiken via nummer 040-208 3588.

 

Met vragen over verplaatsing weekmarkt kunt u terecht bij de heer T. van Daal van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hij is te bereiken via nummer 040-208 3465.