Werkzaamheden aanleg parkeerplaatsen

Dit item is gearchiveerd op 16-12-2010.

In de periode van woensdag 24 november tot en met woensdag 15 december vinden werkzaamheden plaats rondom de aanleg van parkeerplaatsen voor het sportpark Norbertusdreef.

 

De asbestsanering vindt plaats op woensdag 24 en donderdag 25 november. Tijdens de uitvoering van deze sanering is de toegankelijkheid van het sportpark beperkt in verband met wettelijke eisen rondom de veiligheid voor voetgangers. In de avonduren is het sportpark voor voetgangers weer goed bereikbaar.
In de loop van week 48 (maandag 29 november tot vrijdag 3 december) wordt gestart met de aanleg van de parkeerplaatsen en het aanpassen van de openbare verlichting. Deze werkzaamheden nemen tot woensdag 15 december in beslag. De gemeente streeft ernaar om de aanleg van het groen aansluitend hierop uit te voeren zodat het project nog dit jaar afgerond kan worden. De woningen aan de toegangsweg naar het sportpark Norbertusdreef zullen tijdens deze periode alleen aan de voorzijde toegankelijk zijn.

Meer informatie
Met eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij mevrouw A. de Vries van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente. Zij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083699.