Werk reconstructie Leenderweg gegund

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2013.

Onderhoud, veiligheid en een fraaie entree voor kom en bedrijventerrein

De voorbereidingen van de reconstructie van de Leenderwerg in Valkenswaard kunnen van start.  De gemeente heeft onlangs het werk gegund aan aan BAM Wegen bv Regio Zuidoost uit Helmond. Het gedeelte van deze weg tussen het kruispunt met de John F. Kennedylaan tot aan sportpark Valkennest, ter hoogte van het voormalige Brabantia-terrein, krijgt een stevige opknapbeurt. Het gaat daarbij om groot onderhoud, maar tegelijk benut de gemeente de kans ook om de verkeersveiligheid te verbeteren en de weg te verfraaien. De Leenderweg is namelijk een belangrijke entree van de bebouwde kom van Valkenswaard én van bedrijventerrein Schaapsloop 1.  De aannemer gaat het schetsontwerp uitwerken. Dit ontwerp is in samenspraak met inwoners tot stand gekomen. Er komt ook nog een informatieavond zodra de aannemer meer zicht heeft op de planning van de werkzaamheden. 

Veiliger met rotondes

Het oude spoorviaduct laat de gemeente verwijderen en de weg wordt verlaagd. De kruising met de John F. Kennedylaan wordt een rotonde, waarbij het doorgaand verkeer richting Belgische grens over de John F. Kennedylaan wordt geleid. Vanaf deze rotonde mag richting Valkenswaard nog maar 50 kilometer per uur worden gereden (nu nog 80 km/uur). Verder wordt ter hoogte van het Brabantiaterrein een ovale rotonde (ovonde) aangelegd. De ovonde werkt niet alleen als een extra snelheidsremmer, maar geeft ook een impuls aan de beeldkwaliteit bij binnenkomst van Valkenswaard.

Globale planning

De rotonde op de kruising met de J.F. Kennedylaan is naar verwachting in maart/april 2014 gereed. Om met de reconstructie te kunnen beginnen, was het nodig om nu al wat bomen en groen weg te halen.  Dit om te voorkomen dat zich hier dieren gaan nestelen voor de winter. Verder gaan de nutsbedrijven in november en december aan de slag met het maken van sleuven. Begin 2014 gaat dan daadwerkelijk de schop in de grond mits het weer het toelaat.

Eerste project programmaplan N69

De reconstructie van de Leenderweg is het eerste project uit het Programmaplan N69 dat in Valkenswaard dat dit jaar nog tot uitvoering komt. De gemeente Valkenswaard werkt samen de provincie Noord Brabant en een groot aantal andere partners in de regio aan een pakket van maatregelen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid in het gebied rond de N69 te verbeteren. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het Gebiedsakkoord N69. Op de website www.BereikbaarValkenswaard.nl staat alle actuele informatie over deze projecten.