Werk aan gasleidingen in deel Kerkakkers

Dit item is gearchiveerd op 16-05-2013.

Op 14 januari start Enexis met het vervangen van de gasleidingen in diverse straten in de wijk Kerkakkers. Het gaat om het noord-westelijk deel van Kerkakkers dat begrensd wordt door de Dommelseweg Mgr. Poelsstraat en Le Sage ten Broekstraat. De werkzaamheden duren tot medio mei 2013. Naast de hoofdleidingen van het gasnetwerk worden ook de huisaansluitingen vernieuwd.

Er zijn geen verkeersomleidingen noodzakelijk. Tijdens het vernieuwen van de huisaansluiting zullen woningen aan de voorzijde tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn.
Bewoners ontvangen tijdig schriftelijk bericht van Enexis wanneer er in hun straat wordt gewerkt.

Met algemene vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer J. van Cranenbroek van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083544.