Waarstaatjegemeente.nl

Dit item is gearchiveerd op 02-06-2011.

In het najaar van 2010 heeft de gemeente Valkenswaard, samen met 32 andere gemeenten, deelgenomen aan het onderzoeksproject 'Waarstaatjegemeente.nl'.

 

Dit onderzoek vindt regelmatig plaats in tal van gemeenten in Nederland die zich hiervoor aanmelden. Waarstaatjegemeente.nl biedt gemeenten handvatten om hun prestaties te vergelijken én te verbeteren. Het project kan gezien worden als een instrument dat kan worden ingezet om de prestaties van gemeenten, zoals deze door burgers worden ervaren, in kaart te brengen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, PON en Deloitte. Voor Valkenswaard was het de eerste keer dat gebruik werd gemaakt van dit project. Onlangs is het rapport gepresenteerd.

 

De scores die Valkenswaard behaalde, laten zien dat de uitslagen rond het gemiddelde liggen en geen uitschieters naar boven of beneden bevatten.

 

Zes verschillende rollen
Tijdens de onderzoeksperiode gaven burgers hun mening over de gemeente als organisatie en over de dienstverlening van de gemeente. Er werden zes verschillende rollen onderzocht van de relatie die de burger heeft met de gemeente. Dit gebeurde met behulp van schriftelijke en digitale vragenlijsten en door enquêtes te houden onder bezoekers van het gemeentehuis. Vervolgens werden de uitslagen van de deelnemende gemeenten met elkaar vergeleken en werd een rapportcijfer toegekend, zowel per vraag als een totaalcijfer per rol.

 

De score voor Valkenswaard ziet er als volgt uit:

 

 landelijkValkenswaard
1. De burger als kiezer5,8 %5,7 %
2. De burger als klant7,6 %7,6 %
3. De burger als onderdaan6,1 %6,1 %
4. De burger als partner5,6 %5,5 %
5. De burger als wijkbewoner6,9 %7,0 %
6. De burger als belastingbetaler5,7 %5,6 %

 

Rapport
Het volledige rapport is in te zien op www.waarstaatjegemeente.nl. De website biedt de mogelijkheid om de resultaten van de gemeente Valkenswaard te vergelijken met een andere gemeente.

 

In 2011 zal Valkenswaard opnieuw deelnemen aan dit onderzoek, waarbij het eerste onderzoek (waarvan nu het rapport gepresenteerd is) beschouwd kan worden als een nulmeting. De uitslagen kunnen vervolgens aanleiding zijn tot het sturen op aanpassingen en veranderingen.