Vuurwerkcampagne 2011-2012 afgelopen

Dit item is gearchiveerd op 23-02-2012.

Tijdens de vuurwerkcampagne in deze regio zijn 47 jongeren door de politie doorverwezen naar Halt.

 

 

De campagne van de Politie Brabant Zuid-Oost, Halt Oost-Brabant en de gemeenten liep van 1 december 2011 tot en met 15 januari 2012.

 

Daarmee is het aantal doorverwijzingen door de Politie Brabant Zuid-Oost gedaald. Tijdens de campagne van 2010-2011 werden nog 68 jongeren doorverwezen naar Halt. In Valkenswaard zijn in totaal vijf jongeren door de politie doorverwezen naar Halt. Twee van hen werden betrapt op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijdstippen en drie waren in het bezit van illegaal vuurwerk. In Waalre is tijdens de afgelopen campagneperiode niemand doorverwezen naar Halt.

 

Landelijk

Landelijk gezien werden 1.436 jongeren doorverwezen naar Halt. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 1.766; het jaar daarvoor 2.299. De meeste jongeren (70%) zijn naar Halt verwezen voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd; 19% is aangehouden voor het in bezit hebben/afsteken van illegaal vuurwerk.

 

Lik-op-stuk

De Halt-afdoening biedt maatwerk en wordt altijd zo snel mogelijk na de verwijzing naar Halt uitgevoerd. Lik-op-stuk werkt bij jongeren. Alle jongeren die voor vuurwerkdelicten bij Halt terechtkomen, krijgen samen met hun ouders een gesprek. Vervolgens gaan de jongeren een aantal uren aan het werk. Jongeren die illegaal vuurwerk hebben afgestoken, schade hebben aangericht of die al eerder bij Halt zijn geweest, doorlopen de hele Halt-afdoening: drie gesprekken (met ouders), een leeropdracht, excuses aanbieden aan de benadeelde en de schade vergoeden.