Vroegtijdige beëindiging Taxbuscontract

Dit item is gearchiveerd op 27-02-2013.

Gezamenlijk persbericht van opdrachtgevers Taxbusvervoer.

De opdrachtgevers voor Taxbusvervoer in de regio en de vervoerder Personenvervoer Waterberg BV hebben het voornemen om het Taxbuscontract vroegtijdig te beëindigen

Door tegenvallende ritaantallen en stijgende kosten is de vervoerder niet in staat de exploitatie dekkend te krijgen. De opdrachtgevers zijn Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierde, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

Proces

Wethouder Margreet De Leeuw (voorzitter bestuurlijke stuurgroep Taxbus): “In goed overleg tussen ons en de vervoerder en met wederzijds goedvinden zijn we het proces gestart om te komen tot een vroegtijdige beëindiging van het contract. We bespreken nu de wijze waarop deze beëindiging vormgegeven kan worden. Het streven van zowel de gemeenten en de SRE als de vervoerder is om tot afspraken te komen zodat er kan worden doorgereden tot het moment dat er een nieuwe gunning van het vervoerscontract heeft plaatsgevonden. Het belangrijkste vinden we dat onze reizigers geen hinder ondervinden van de ontstane situatie.”

Contract

Het huidige vervoerscontract is van kracht sinds 1 januari 2011. Het contract zou doorlopen tot 1 januari 2015. De procedure voor aanbesteding voor het nieuwe vervoerscontract wordt zo snel mogelijk gestart. Hoe deze aanbesteding er uit komt te zien is nu nog niet te zeggen. Samenwerken met verschillende gemeenten kan praktische, financiële en schaalvoordelen hebben. Het is echter aan de deelnemende gemeenten zelf om de keuze te maken weer mee te doen, danwel een alternatieve oplossing te overwegen. In de voorbereidingsfase van de aanbesteding zal hier op basis van ervaringen en lokale wensen een keuze worden gemaakt.

Taxbus

Taxbus is een vorm van vervoer van deur tot deur voor mensen met een beperking. Daarnaast kunnen ook ouderen gebruik maken van deze vorm van vervoer. Met Taxbus reizen inwoners van de aangesloten gemeenten op een eenvoudige manier binnen de regio naar bijvoorbeeld familie, het winkelcentrum of naar het station. Ook een avondje uit is mogelijk: Taxbus brengt gebruikers comfortabel naar hun bestemming, haalt hen weer op en brengt hen weer veilig thuis. Taxbus helpt mensen met een beperking en ouderen zelfstandig deel te nemen aan onze maatschappij. De opdrachtgever voor Taxbus is een samenwerking tussen de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Helmond, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierde, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Voor meer informatie zie ook www.taxbus.nl.