Vrijwilligerstrofee 2012

Dit item is gearchiveerd op 07-12-2012.

Eén keer per jaar wordt de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties/groepen vrijwilligers, projectgroepen óf aan personen die in groepsverband of individueel als vrijwilliger iets héél bijzonders doen of hebben verricht voor de Valkenswaardse gemeenschap in het afgelopen jaar. Vanaf nú kunt u kandidaten nomineren!

Eerder ontvingen de Stichting Buurtbus (2005), Stichting Vluchtelingenwerk (2006), Stichting De Boodschappenmand (2007), vrijwilliger Marie-Thérèse Maas (2008), de Vrijwillige Brandweer Valkenswaard (2009), de Stichting DoeWeek Dommelen (2010) en Jong Nederland Borkel en Schaft (2011) deze Vrijwilligerstrofee.

Voorwaarden

Om voor deze prijs te worden genomineerd moeten vrijwilligersorganisaties, -groepen, een individuele persoon of personen (al dan niet in groepsverband actief), voldoen aan de volgende criteria:

  • als vrijwilliger werkzaam in Valkenswaard (inclusief Dommelen en Borkel en Schaft)
  • zich als vrijwilliger op een bijzondere manier inzetten of ingezet hebben voor de Valkenswaardse gemeenschap in 2012, dus een activiteit die in het afgelopen jaar van lokaal belang is geweest.
  • de activiteit moet representatief zijn voor het vrijwilligerswerk en liefst een voorbeeldfunctie hebben.

De nominaties worden onderverdeeld in vier categorieën

  1. zorg, mantelzorg, hulp- en dienstverlening
  2. sport en recreatie, cultuur
  3. milieu en educatie
  4. sociaal-cultureel en welzijnswerkwerk

Uit deze categorieën zal uiteindelijk één prijswinnaar worden gekozen. De coördinatie en de werkzaamheden rondom de organisatie van de gemeentelijke Vrijwilligerstrofee liggen bij het Panel Vrijwilligerstrofee-2012 van Paladijn, organisatie voor welzijn. De regie is in handen van de gemeente Valkenswaard. Een representatieve, onafhankelijke jury onder voorzitterschap van burgemeester drs. A. Ederveen, zal uit alle ingediende nominaties een lijst van enkele potentiële winnaars samenstellen en de uiteindelijke prijswinnaar aanwijzen.

Insturen van nominaties vóór 7 december

Kent u vrijwilligersorganisaties/vrijwilligersgroepen of personen die in (groepsverband) vrijwilligerswerk verrichten in uw omgeving en waarvan u denkt dat zij hiervoor in aanmerking kunnen komen, meld hen dan aan en doe dat vóór vrijdag 7 december!

Voor de aanmelding zijn speciale formulieren beschikbaar, die u op verschillende adressen kunt krijgen of opvragen. Deze liggen bij de balies in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en bij Paladijn aan de Maastrichterweg 51 1e etage en in de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12. U kunt ook een formulier downloaden onderaan deze webpagina of via de volgende sites www.paladijn-welzijn.nlwww.seniorenvalkenswaard.nl en www.wijkraaddommelen.nl

Uw (papieren exemplaar van het) nominatieformulier kunt u sturen aan:
Paladijn, organisatie voor welzijn, o.v.v. Vrijwilligers trofee-2012
p/a Maastrichterweg 51 1e, 5554 GE Valkenswaard.

U kunt het formulier ook afgeven bij het Steunpunt vrijwilligerswerk van Paladijn aan de Maastrichterweg 51, 1e etage. De trofee wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse viering van de Vrijwilligersdag en deze is in 2013 op zondag 20 januari.

Informatie

Voor meer informatie over de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee kunt u tijdens kantooruren terecht bij Paladijn, organisatie voor welzijn, de heer D. van Diepen, telefoonnummer 040-2046614.