Voortzetting commissievergadering op 19 maart

Dit item is gearchiveerd op 20-03-2012.

Op 15 maart vond de maandelijkse commissievergadering plaats. De agenda kon niet volledig behandeld worden. Daarom zal de vergadering voortgezet worden op maandag 19 maart om 20.00 uur in het gemeentehuis.

 

De resterende agendapunten zijn:

  • voorstel over het vaststellen van het beleidskader economische zaken voor de periode 2012-2015
  • voorstel over wijzigingen in het evenementenbeleid voortvloeiend uit de motie van 26 januari 2012 over evenementen op het gebied van dance, house, terror, hardcore etc. op de locatie Markt
  • voorstel over het vaststellen van de Beleidsvisie Externe Veiligheid
  • voorstel over het vaststellen van de financiële beheersverordening 2012
  • voorstel over het vaststellen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Valkenswaard 2012
  • rondvraag.