Voorontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Oude spoorbaantracé' ter inzage

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2012.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Valkenswaard en Waalre hebben besloten het voorontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Oude spoorbaantracé' gezamenlijk in procedure te brengen.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een fietspad voor woon-werkverkeer aan te leggen over het Oude spoorbaantracé (inclusief een aftakking richting Dommelen). Het wordt een directe, snelle fietsverbinding van circa vijf kilometer lengte, die Valkenswaard, Dommelen, Waalre en Aalst verbindt met Eindhoven.

Terinzagelegging en inloopavond

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 22 november gedurende vier weken (tot en met 19 december) voor iedereen ter inzage en is ook digitaal te raadplegen.

Op woensdag 28 november vindt een inloop-informatiebijeenkomst plaats voor inwoners van de gemeenten Valkenswaard en Waalre en overige geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen bezoekers het voorontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen. Medewerkers van de gemeenten Valkenswaard en Waalre zijn hierbij aanwezig. Ook het SRE, de Fietsersbond, een expert op het gebied van sociale en veilige verlichting en de Bosgroep Zuid Nederland zijn vertegenwoordigd.

De bijeenkomst vindt plaats in 't Hazzo aan de Trolliuslaan 7 in Waalre. Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 18.30 en 21.00 uur.

Meer informatie

De complete informatie over de terinzagelegging en de bestemmingsplanprocedure vindt u in de rubriek 'bekendmakingen'.