Voornemen tot aanwijzing Sint Martinuskerk en bijbehorende pastorie tot gemeentelijk monument

Dit item is gearchiveerd op 20-06-2014.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om de Sint Martinuskerk met bijbehorende pastorie aan de Bergstraat 15 en 17 in Dommelen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit op advies van de monumentencommissie. 

De Sint Martinuskerk en de bijbehorende pastorie zijn in 1882 gebouwd en ontworpen door architect H.J. van Tulder. Rond 1930 is de kerk, met de stijl van neogotiek, verbouwd tot de huidige verschijningsvorm.
Aan de voorzijde is de kerk door middel van een eenlaags gebouw met een modern toegangsportaal verbonden met de naastgelegen pastorie.
Links naast de kerk is een kerkhof. Het kerkhof is sinds de bouwdatum in gebruik. Kerk en pastorie worden omgeven door een parkachtige omgeving met diverse monumentale bomen.

Na besluitvorming over aanwijzing van deze panden tot gemeentelijk monument, telt de gemeente Valkenswaard in totaal 34 gemeentelijke en 21 rijksmonumenten.