Voorkom extra kosten

Dit item is gearchiveerd op 01-06-2012.

Eind februari zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2012 verzonden. Dit bericht is voor u bestemd als u géén gebruik maakt van betaling via automatische incasso.

 

 

Uiterste betaaltermijn 31 mei

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso dient u uiterlijk op 31 mei aanstaande uw belasting betaald te hebben. Mocht u niet op tijd betalen, dan kan dit betekenen dat u in juni 2012 een aanmaning van de gemeente ontvangt. De aanmaningskosten die hiermee gepaard gaan, zijn dan ook voor uw rekening. Het verschuldigde belastingbedrag kunt u overschrijven op rekeningnummer 28.50.44.214 t.n.v. gemeente Valkenswaard onder vermelding van het aanslagnummer.