Voorkeursalternatief Westparallel: wat betekent dat voor Dommelen?

Dit item is gearchiveerd op 27-11-2013.

Na jaren van overleg en onderhandelen is er in de regio eindelijk overeenstemming over een Voorkeursalternatief voor de Westparallel. Daarmee komt er groen licht voor verdere planologisch uitwerking. De bedoeling is dat de aanleg in 2015 start, uiterlijk 2017 moet de weg gereed zijn. 

De komst van de Westparallel gaat in Dommelen ongetwijfeld tot flinke veranderingen leiden: sommige wegen in het dorp worden rustiger, andere juist drukker. Het was voor velen een verrassing dat de regio er voor koos alleen een aansluiting bij de Westerhovenseweg te maken en af te zien van een extra aansluiting bij Dommelen-Noord. De gemeente Valkenswaard heeft moeite met die keuze, aangezien daardoor de verkeersdrukte in het zuidelijke deel van Dommelen – met name de Bergstraat, Westerhovenseweg en Brouwerijdreef – waarschijnlijk zal toenemen. Deze wegen zijn in hun huidige hoedanigheid onvoldoende geschikt voor het verwerken van dat verkeer. Afgaande op de signalen van verontruste bewoners wordt dat gevoel in Dommelen-Zuid gedeeld. De gemeente Valkenswaard heeft daarom al direct aan de regionale onderhandelingstafel gepleit voor extra maatregelen in Dommelen om mogelijke problemen in de toekomst voor te zijn. De gemeente stelt als absolute voorwaarde dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid ook in Dommelen-Zuid worden geborgd. Afgesproken is dat de gemeente Valkenswaard samen met de provincie zo snel mogelijk aan tafel gaan om de noodzakelijke extra maatregelen in Dommelen te bepalen, uit te werken en vervolgens ook uit te voeren. Gezien het grote belang van de bewoners van Dommelen-Zuid wil de gemeente de bewoners daar graag nauw bij betrekken. De gemeente heeft de wijkraad al gevraagd na te denken over de wijze waarop dat moet plaatsvinden. Momenteel worden met de provincie al afspraken gemaakt om het overleg op te starten.