Voorbereidingen gemeentegids

Dit item is gearchiveerd op 06-04-2012.

De gemeente Valkenswaard is bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids. De gemeentegids wordt in opdracht van de gemeente Valkenswaard verzorgd door De Kleine Media BV en verschijnt juni 2012 in gratis huis aan huis in de hele gemeente.

 

De gemeentegids bevat belangrijke informatie van de gemeente Valkenswaard met alle adressen van verenigingen, instellingen, organisaties en instanties die in en om de gemeente Valkemswaard actief zijn. Deze gids is de enige gemeentegids die in opdracht van het gemeentebestuur wordt uitgegeven. Eén dezer dagen worden de plaatselijke bedrijven telefonisch benaderd door De Kleine Media.

 

Redactionele vermelding

De instellingen en verenigingen met een redactionele vermelding worden benaderd om de juistheid van de gegevens te controleren. Wilt u wijzigingen zelf doorgeven, of stond u nog niet in de gids en wilt u wel een vermelding in de nieuwe gemeentegids? Geef dit dan door aan de redactie van De Kleine Media BV, telefoon: 0224-210995 of via valkenswaard@dekleinemedia.nl.

 

Veel verenigingen, instellingen en dergelijke hebben inmiddels gereageerd. De gegevens worden (gratis !) opgenomen in de gids. Reageer tijdig, zodat ook uw gegevens opgenomen worden.

 

Bij advertentie: vraag om aanbevelingsbrief gemeente

De acquisiteurs van de uitgeverij die advertenties werven voor de nieuwe gemeentegids kunnen een brief van de gemeente voorleggen. In die brief bevestigt de gemeente dat zij hun activiteiten uitvoeren in opdracht van de gemeente Valkenswaard.

 

Wilt u adverteren in de gemeentegids? Ook over advertentiemogelijkheden kunt u rechtstreeks terecht bij De Kleine Media, telefoonnummer 0224-210990.