Vervanging Schafterbrug in Borkel en Schaft

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.

Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 9 november wordt de Schafterbrug over de Dommel in de Dorpsstraat in Borkel in zijn geheel vernieuwd.

De brug dateert van de Tweede Wereldoorlog en het brugdek van stalen balken en beton is aan vervanging toe. De huidige brug zal worden gesloopt en er komt een nieuwe brug voor in de plaats, die dezelfde verschijningsvorm en afmetingen (breedte) zal hebben als de huidige brug. Het vervangen van de brug brengt het nodige ongemak met zich mee. Om de overlast en bouwtijd tot een minimum te beperken, zal de nieuwe brug zoveel mogelijk in prefab uitgevoerd worden.

Afsluiting Dorpsstraat voor autoverkeer

In verband met de werkzaamheden moet de Dorpsstraat van 29 oktober tot en met 9 november worden afgesloten voor autoverkeer. Er komt een omleidingsroute via de Bruggerdijk, Peedijk en De Schafterekker. Deze wordt met borden aangegeven.

Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft doorgaand verkeer wel mogelijk. Zij kunnen gebruik maken van een noodbrug.

Werkzaamheden nutsbedrijven

In de week van 8 oktober zullen de nutsbedrijven in de nabijheid van de brug voorbereidende werkzaamheden uitvoeren aan kabels en leidingen. Er wordt gewerkt per weghelft, zodat het verkeer gewoon gebruik kan maken van de brug.

Informatie

Voor vragen over de uitvoering kunt u terecht bij de aannemer Damsteegt uit Meerkerk, telefoonummer 0183-359027. Voor overige vragen kunt u terecht bij de heer K. van Gorp van het team Beheer Openbare Ruimte, bereikbaar onder telefoonnummer 040-2083634.