Vervangen gas- en waterleiding omgeving Wilhelminapark

Dit item is gearchiveerd op 16-12-2012.

Nadat in februari van dit jaar werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de riolering in het Wilhelminapark en omgeving, komen nu de gas- en waterleidingen aan bod. Vanaf maandag 18 juni gaan Enexis en Brabant Water de gas- en waterleidingen hier vervangen. De werkzaamheden duren tot medio december 2012.

 

Tijdens de bouwvakvakantie (van 16 juli tot en met 5 augustus) wordt niet gewerkt. Naast de hoofdleidingen, worden ook de huisaansluitingen van dit gas- en waternetwerk vernieuwd.

 

Voor de werkzaamheden zijn geen wegafsluitingen of verkeersomleidingen noodzakelijk. Bewoners ontvangen tijdig schriftelijk bericht van de nutsbedrijven over de werkzaamheden in hun straat en over de bereikbaarheid van hun pand bij het vervangen van huisaansluitingen. In de brief wordt een contactpersoon vermeld voor vragen over de dagelijkse werkzaamheden.

 

Met algemene vragen over het voorgaande kunt u terecht bij de heer K. van Gorp van het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 040-208 3634.