Versterking team Vergunning, Toezicht en Handhaving

Dit item is gearchiveerd op 03-03-2011.

Voor het realiseren van een veilige en schone samenleving voor burgers en bedrijven zijn regels nodig. Voor naleving van deze regels is handhaving een steun in de rug. Burgers en bedrijven moeten kunnen rekenen op een uniforme en transparante aanpak van de overheid.

 

De gemeente Valkenswaard heeft een veilige en schone samenleving hoog op de kalender staan. Handhaving is een daarbij een belangrijk speerpunt. Steeds meer bevoegdheden worden vanuit andere overheidsinstanties verschoven naar de gemeente. Daar komt bij dat de afgelopen jaren een tendens waarneembaar is dat de politie, mede ook onder invloed van de landelijke hoofdlijnen van beleid (de prestatieafspraken), zich meer gaat richten op de kerntaken en de gemeenten steeds meer mogelijkheden krijgen om de taken op te pakken.

 

Het huidige gemeentelijk bestuur heeft daarom besloten het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving het komende jaar uit te breiden met een extra toezichthouder, een derde buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en een boa stagiair. De snellere en complexe veranderingen in wetgeving vragen om meer professioneel, klantgericht, integraal en betrouwbaar te werken. De uitbreiding draagt bij aan het vermogen om hierop goed en resultaatgericht in te kunnen spelen. De boa's worden meer zichtbaar op straat en in de wijk en functioneren als gastheer van de gemeente voor inwoners en bezoekers. De extra toezichthouder wordt allround inzetbaar en zal zich richten op bouw en woningtoezicht en milieucontroles.

 

Concreet betekent de versterking van het team een betere aanpak door bijvoorbeeld strengere controles op foutparkeren, hondenpoep of zwerfvuil. Daarnaast wordt gewerkt aan het wegwerken van achterstanden zoals aanpak van illegale bouwwerken. Omdat door de huidige wetgeving meer mogelijk is, betekent dit in sommige gevallen dat bepaalde bouwwerken zoals carports of tuinhuisjes gelegaliseerd kunnen worden. In andere gevallen moeten bouwwerken worden verwijderd. Meer vergunningsvrij, maar niet regelvrij!