Verspreiding Afvalwijzer

Dit item is gearchiveerd op 18-02-2013.

Op woensdag 6 februari wordt huis-aan-huis de Afvalwijzer verspreid. Mocht u in die week geen Afvalwijzer ontvangen, dan kunt u vanaf donderdag 7 februari een exemplaar afhalen in het gemeentehuis. Inwoners met een Nee-Nee-sticker ontvangen hem niet.

De Afvalwijzer wijst u de weg op het gebied van huishoudelijk afval. De folder bevat informatie over huisvuilinzameling, inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal, inlevermogelijkheden voor glas, klein chemisch afval, grof huisvuil, papier en textiel. Ook de openingstijden van voorzieningen zoals de Milieustraat en ‘t Goed komen aan bod.

Informatie over afvalinzameling


De gemeente verstrekt geregeld informatie over bepaalde afvalsoorten via artikelen op de gemeentepagina in de Kempener Koerier, de gemeentelijke website en ook via een speciaal hoofdstuk in de gemeentegids.