Verspreiding Afvalwijzer

Dit item is gearchiveerd op 09-02-2012.

Op woensdag 1 februari wordt huis-aan-huis in de gemeente Valkenswaard de Afvalwijzer 2012 verspreid.


Inwoners zonder brievenbussticker of met een Nee-Ja sticker ontvangen de Afvalwijzer 2012, inwoners met een Nee-Nee-sticker ontvangen hem niet. Mocht u op die datum geen Afvalwijzer hebben ontvangen, dan kunt u vanaf donderdag 2 februari een exemplaar afhalen in het gemeentehuis.

 

Wegwijs in afvalverwerking

De Afvalwijzer wijst u de weg op het gebied van huishoudelijk afval. De folder bevat informatie over huisvuilinzameling, inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal, inlevermogelijkheden voor glas, klein chemisch afval, grof huisvuil, papier en textiel. Ook de openingstijden van voorzieningen zoals de Milieustraat en de Kringloopwinkel komen aan bod. Dit jaar staat er ook een overzicht in van de inhaaldagen in verband met de feestdagen.

 

Informatie over afvalinzameling

Met deze folder wil het gemeentebestuur voorzien in de behoefte van inwoners aan informatie over afvalinzameling. De gemeente verstrekt geregeld informatie over bepaalde afvalsoorten via artikelen op de gemeentepagina in de Kempener Koerier, de website en ook via een speciaal hoofdstuk in de gemeentegids. In de Afvalwijzer is informatie over alle afvalstromen overzichtelijk bij elkaar gezet zodat u in één oogopslag de gewenste gegevens kunt vinden.