Verspreiden ongeadresseerd reclamedrukwerk niet langer strafbaar

Dit item is gearchiveerd op 08-07-2013.

Op 30 mei 2013 stelde de gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard 2013 (APV 2013) vastgesteld. Een van de wijzigingen ten opzichte van de vorige APV  is dat het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk, te bezorgen of te laten bezorgen bij woningen en bedrijven, indien de bewoner door middel van een sticker kenbaar heeft gemaakt daarop geen prijs te stellen, niet meer strafbaar is.

Deze verbodsbepaling is verwijderd uit de APV omdat het tegengaan van deze overlast door de branche zelf wordt geregeld. Met klachten over ongewenste verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk kunt u terecht bij de ondernemer die dit heeft laten verspreiden en de Stichting Reclame Code www.reclamecode.nl.