Vergadering monumentencommissie op 18 februari

Dit item is gearchiveerd op 19-02-2013.

Op maandag 18 februari vergadert de Valkenswaardse monumentencommissie van 15.30 tot 17.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15.

De vergadering is openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, verzoeken wij u dit uiterlijk één week voorafgaand aan de vergadering via onderstaand mailadres door te geven. De agenda van de vergadering kunt inzien via deze website vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering. Voor informatie over de agendapunten kunt u ook vanaf donderdag voorafgaand aan de vergadering terecht bij de heer M. Antonis, ambtelijk adviseur, telefoonnummer (040) 2083621.
U kunt de monumentencommissie per e-mail bereiken via monumentencommissie@valkenswaard.nl