Verbouwing publieksbalies gemeentehuis

Dit item is gearchiveerd op 01-01-2011.

De verbouwing van de publieksbalies in de hal van het Valkenswaardse gemeentehuis is in volle gang. De werkzaamheden duren in totaal tot eind december van dit jaar.

 

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Op die manier kan de dienstverlening aan de klanten zo goed mogelijk in stand blijven. Met andere woorden: de winkel blijft tijdens de verbouwing gewoon open.

 

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat u als klant of bezoeker ongemak van de verbouwing ondervindt in de vorm van langere wachttijden, balies die (tijdelijk) op een andere plaats zijn ondergebracht, en dergelijke. Helemaal zal dat niet lukken en hiervoor vragen wij uw begrip.