Verbod op onttrekken oppervlaktewater

Dit item is gearchiveerd op 27-05-2011.

Door de aanhoudende droogte

 

Met ingang van dinsdag 24 mei 2011 is het verboden om water te onttrekken uit beken en sloten (oppervlaktewater) in een groot deel van Waterschap De Dommel. Het waterschap kondigt dit verbod af om te voorkomen dat er te weinig water in de beken en rivieren overblijft. Te weinig water in sloten en beken kan ernstige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit, de grondwaterstand en de flora en fauna. Het besluit is mede gebaseerd op de verwachting dat er ook de komende weken weinig neerslag zal vallen. Een verdere verlaging van de waterstand en afname van de stroming wil het waterschap zoveel mogelijk voorkomen. Vorig jaar werd een dergelijk verbod voor dit gebied op 26 juni afgekondigd.

 

Weinig water in sloten en beken
Een verbod wordt afgekondigd als de hoeveelheid water die door een beek stroomt minder dan 10% is van het jaargemiddelde en de weersvooruitzichten aangeven dat er de komende weken geen neerslag van betekenis valt. Het waterpeil in veel beken staat nu beduidend lager dan dat dat gebruikelijk is in de zomer. Bij andere beken is het peil wel redelijk, maar is de doorstroming van het water minder. De meeste hooggelegen sloten staan droog.

 

Het merendeel van de beken en sloten in het gebied van Waterschap De Dommel
Het onttrekkingsverbod geldt voor een groot deel van het gebied van Waterschap De Dommel. Het gaat met name om de volgende beken én de daarbij behorende zijwaterlopen:
Achterste Stroom, Beekloop, Beeksche Waterloop, Beerze, Beerzeloop, Broekleij, Buulder Aa, Dommel vanaf de Belgische grens tot aan het Wilhelminakanaal, Ekkersrijt, Essche Stroom, Gender, Groote Aa, Groote Beerze, Groote Waterloop, Heerenbeekloop, Hooidonksche Beek, Keersop, Kleine Aa, Kleine Beekloop, Kleine Beerze, Kleine Dommel, Nete, Nieuwe Leij, Peelrijt, Poppelsche Leij, Reusel, Rosep, Rovertsche Leij, Run, Spruitenstroom, Sterkelsche Aa en Sterkselsch Kanaal, Strijper Aa, Sonseheideloop, Tongelreep en Voorste Stroom.

 

Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties, maar ook voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is wel toegestaan.

 

Het verbod gaat dinsdag 24 mei 2011 in en duurt tot een nog nader vast te stellen tijdstip. De hoeveelheid neerslag en het herstel van de waterstanden zullen dat tijdstip bepalen.