Valkenswaardse CultuurCoach biedt maatwerk

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.

Cultuuronderwijs: verbinden, versterken, verankeren

Sinds september heeft de gemeente Valkenswaard twee CultuurCoaches in dienst. Els van den Putte en Masha de Brouwer vullen deze functie in als duobaan. Zij richten zich op versterking van het cultuuronderwijs (in het primair en voortgezet onderwijs) en het bouwen van bruggen tussen onderwijs en cultuuraanbieders.

Els van den Putte (links) en Masha de Brouwer
Foto: Liesbeth van Diggele

Cultuuronderwijs heeft volgens de CultuurCoaches te maken met het leren kijken, verbeelden, begrijpen en analyseren, en raakt dus aan burgerschapsvorming: het maakt ons bewust van onze cultuur en onze vanzelfsprekendheden. Kunstzinnige werkvormen, maar ook vakken als filosofie of maatschappijleer, helpen kinderen en jongeren te reflecteren op die cultuur. Uiteindelijk gaat het dus om begrip voor en verbinding van jezelf met de wereld om je heen. Zo helpt cultuur het kind bij zijn ontplooiing.

Maatwerk bieden aan scholen

De CultuurCoaches willen het cultuuronderwijs verankeren binnen het totale lespakket van de Valkenswaardse scholen. Omdat iedere school uniek is, is het van belang maatwerk te bieden. De coaches zullen gesprekken met iedere school aangaan om de vragen en behoeften te verhelderen. Deze behoeften kunnen liggen op het gebied van cultuurbeleid of informatievoorziening en training, maar ook in ondersteuning bij het realiseren van projectideeën, verdieping van al bestaande activiteiten, vakintegratie of het creëren van continuïteit in het cultuuronderwijs. De CultuurCoach speelt vervolgens in op de vraag.

Kruisbestuiving tussen cultuuraanbieders en scholen

Een tweede pijler waar de CultuurCoaches zich op richten zijn de Valkenswaardse cultuuraanbieders (instellingen, verenigingen, individuele kunstenaars en particuliere initiatieven). Valkenswaard heeft een rijk cultuuraanbod. Door het bevorderen van kruisbestuivingen tussen de diverse aanbieders, maar ook tussen onderwijs en cultuuraanbieders, hopen de CultuurCoaches interessante nieuwe initiatieven mogelijk te maken.

Wat de CultuurCoaches dus precies gaan doen is afhankelijk van de behoeften die zij signaleren in (met name) het onderwijs en bij de cultuuraanbieders. Daarnaast ligt er concept voor een poëzieproject rondom de gedichten van gemeentedichter Frans Hoppenbrouwers; de CultuurCoaches gaan kijken op welke manier het onderwijs hier bij betrokken kan worden.

Contact

Heeft u suggesties of vragen voor de CultuurCoaches, dan kunt u contact met hen opnemen. Zij zijn bereikbaar op dinsdag- tot en met vrijdagochtend. Els van den Putte via nummer 040-2083611 en Masha de Brouwer via nummer 040-2083551. Mailen kan ook naar gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van CultuurCoaches Els van den Putte of Masha de Brouwer.