Valkenswaardse aanpak hangjeugd succesvol

Dit item is gearchiveerd op 30-09-2011.

De aanpak van jongeren op straat in Valkenswaard werpt voor het vierde jaar op rij zijn vruchten af.

 

In 2011 zijn tot nu toe geen groepen geweest die in de categorieën hinderlijk, overlastgevend of crimineel werden ingedeeld. Dit blijkt uit bevindingen van de werkgroep Jongeren op straat. In de rapportage Jeugdanalyse 2011 van de politie Brabant Zuid-Oost komt Valkenswaard niet in beeld als het gaat om de hinderlijke en overlastgevende groepen. Ook heeft Valkenswaard ten opzichte van de overige gemeenten in de regio en provincie relatief weinig overlastmeldingen over jeugd.

 

Werkgroep Jongeren op straat
Deze werkgroep, met daarin politie, jongerenwerk/straathoekwerk Paladijn, HALT (op afroep) en gemeente, is in 2007 opgericht en komt structureel bijeen om meldingen en klachten van overlast van hanggroepen/plekken te bespreken en per hanggroep/plek een plan van aanpak op te stellen. Sinds deze gezamenlijke aanpak, zijn er nauwelijks nog hanggroepen in de gemeente die structurele overlast veroorzaken.

 

Positieve trend
Opvallend is dat er in 2011 tot nu toe duidelijk minder jongeren op straat hangen dan voorgaande jaren. In 2011 praten we over 22 vindplaatsen c.q. groepen (Valkenswaard: 18, Dommelen: 4). In 2010 waren er bijvoorbeeld nog 28 vindplaatsen in beeld. Het jongerencentrum Pulse en het Tienercentrum De Belleman constateren tegelijkertijd duidelijk meer toeloop van jongeren dan voorgaande jaren. Hopelijk zet deze positieve trend zich de komende periode door.

 

Straathoekwerker
De straathoekwerker speelt een (inter)actieve rol in de gehele aanpak. Het doel van de straathoekwerker is om contacten te onderhouden met de jongeren op straat en om telkens opnieuw de verbinding te leggen tussen hen en hun omgeving, zodat zij zich er bewust van worden dat zij er deel van uitmaken. Veel jongeren die elkaar op de vindplekken ontmoeten kunnen de huidige maatschappij namelijk moeilijk bijbenen, voelen zich vaak niet begrepen en haken af. Op de ontmoetingsplekken vinden ze wel aansluiting, gehoor, erkenning en geborgenheid onder hun leeftijdsgenoten. De straathoekwerker bezoekt structureel alle bekende vindplaatsen, onderhoudt de contacten met de aanwezige jongeren, brengt de groepen in beeld en rapporteert en adviseert de werkgroep Jongeren op straat. Op het moment dat groepen in de categorie hinderlijk terecht komen, wordt via de werkgroep Jongeren op straat het stokje overgedragen aan de politie, die vervolgens met de groep aan de slag gaat en repressief zal optreden. Dit is dus echter in Valkenswaard tot nu toe nog niet voorgekomen.

 

Folders
Vanaf mei 2011 wordt gewerkt met het selectief overhandigen van folders door de straathoekwerkers aan jongeren op vindplaatsen (ze klagen weer) en omwonenden van een vindplaats (ze staan er weer).

 

HALT
Een groepje van enkele jongens tussen de 13 en 15 jaar dat de nodige overlast gaf, heeft in de eerste helft van 2011 deelgenomen aan het HALT-preventieproject "flashback". Dit programma is specifiek ontwikkeld voor jongeren die in groepsverband grensoverschrijdend gedrag vertonen. Door het jongerenwerk en de politie te betrekken bij de diverse sessies die zijn gehouden, zijn de jongens tot specifieke actiepunten gekomen. Er is nu weer voldoende bewegingsruimte voor allen om verder te gaan met elkaar en er is een positieve afloop behaald.