Valkenswaard-Zuid tot medio 2009

Dit item is gearchiveerd op 28-05-2009.

De gemeente Valkenswaard is van plan om uiterlijk in het jaar 2015 de locatie "Valkenswaard-Zuid" gerealiseerd te hebben. Deze locatie is gelegen tussen de Lage Heideweg, de Luikerweg, Kromstraat, Goorkes, het bedrijventerrein aan de Van Linschotenstraat, de zuidelijke komgrens van Dommelen, de Keersop en de Aardbrandsche Heide. Uiteindelijk zullen binnen de locatie "Valkenswaard-Zuid" ca. 400 woningen worden ontwikkeld.

 

Het bestemmingsplan Valkenswaard Zuid is inmiddels vastgesteld en voor een groot deel door de provincie goedgekeurd. Inmiddels is in april 2008 het bestemmingsplan in werking getreden. Naar verwachting zal begin 2009 de beroepschriften worden behandeld door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Wet voorkeursrecht gemeenten is bij raadsbesluit van 26 april 2007 bestendigd en in januari 2007 heeft de gemeenteraad ook de bouwgrondexploitatie voor dit plan vastgesteld.

 

Voor de inrichting van het Dommeldal zijn plannen uitgewerkt voor de inrichting van een landgoed en voor de inrichting van een waterbergingsgebied. Besluitvorming voor het uitwerkingsplan voor het woningbouwgedeelte en voor het Dommeldal is gepland voor het 2e kwartaal 2009.

 

Valkenswaard-Zuid--1
Valkenswaard-Zuid

Het is de bedoeling dat er in dit woningbouwgebied o.a. woningen worden gebouwd voor starters (ca. 60) en senioren (ca. 60). Er zijn ook vrije kavels gepland (ca. 80) en 2 onder 1 kap en vrijstaand geschakeld (ca. 80). Tenslotte komen er ook huurwoningen in Valkenswaard Zuid (ca. 120).

 

Overzicht
Hierna volgt een chronologisch overzicht:

26 april 2007vaststelling bestemmingsplan Valkenswaard-Zuid door de gemeenteraad
11 december 2007goedkeuring (grotendeels) van bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten
10 april 2008behandeling verzoeken tot voorlopige voorziening door Raad van State
24 april 2008inwerkingtreding bestemmingsplan Valkenswaard-Zuid
Juni 2008afronding planuitwerking waterbergingsgebied
September 2008afronding planuitwerking landgoed
23 oktober 2008themabijeenkomst raadscommissie over planuitwerking Dommeldal
Februari 2009behandeling beroep door Raad van State

 

Valkenswaard-Zuid--2
 

Valkenswaard-Zuid

 

Als u op de homepage in de rechterkolom kiest voor 'digitaal loket' en vervolgens klikt op 'digitale bestemmingsplannen' kunt u het bestemmingsplan Valkenswaard-Zuid inzien.

 

Over de ontwikkelingen van Valkenswaard-Zuid zullen wij u regelmatig informeren.