Valkenswaard wil veelzijdig evenementenaanbod

Dit item is gearchiveerd op 14-01-2013.

De gemeenteraad heeft op 27 september 2012 het nieuwe Beleidskader Evenementen vastgesteld voor de periode 2013 tot en met 2017.

Met het beleidskader evenementen 2013 -2017 ‘Op weg naar een veelzijdig evenementenaanbod’ volgt de gemeente Valkenswaard een andere koers in dan in voorgaande jaren. De gemeente wil vooroplopen in de regio als het gaat om evenementen. Denken in kansen in plaats van bedreigingen, waarbij kwaliteit en leefbaarheid voorop staan. Het Beleidskader is richtinggevend en uitnodigend.

Uitvoeringsprogramma in 2013

Het beleidskader evenementen wordt in 2013 nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
Het uitvoeringsprogramma zal de volgende onderwerpen bevatten: de evenementenkalender, toegestane geluidsniveaus, eindtijden en de samenstelling en werkwijze van de evenementencommissie.

Meer informatie
Ga verder naar de webpagina nota's en notities, hier vindt u onder het kopje 'toerisme en recreatie' het nieuwe 'beleidskader evenementen'. De stukken liggen vanaf 2 januari ook ter inzage in gemeentehuis, bibliotheek, Dorpshuis Borkel en Schaft en ontmoetingscentrum De Belleman.

Voor nadere informatie over het evenementenbeleid kunt u contact opnemen met mevrouw L. Peters van het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (040-)2083417 (vanaf maandag 7 januari).