Valkenswaard sluit mogelijk aan bij platform samenwerking stedelijk gebied

Dit item is gearchiveerd op 21-11-2013.

Regio op kaart zetten: afspraken uitvoering over Wonen, Werken en Recreatie

Gemeenten binnen het stedelijk gebied in deze regio werken samen op het gebied van de thema’s Wonen, Werken en Recreatie. Dat doen zij binnen het bestuurlijk platform Stedelijke Gebied. Al een aantal jaren nemen wij als gemeente vrijblijvend deel aan dat overleg, en nu is gevraagd  om hieraan vanaf 2014 structureel deel te nemen 


"Gemeenten in de Brainportregio, waaronder ook onze gemeente, vinden samenwerking noodzakelijk omdat er enorme samenhang en afhankelijkheid is in onze woon-, recreatie- en leefomgeving. Een voorwaarde voor een aantrekkelijke vestigingsplek voor nieuwe inwoners en een onmisbare onderlegger voor het verder ontwikkelen van de kracht en vitaliteit van onze gemeente zoals verwoord in de toekomstvisie. Voor ons als gemeente Valkenswaard daarom ook belangrijk om ons aan te sluiten", aldus burgemeester Anton Ederveen.

Gezamenlijke afspraken
In het stedelijk gebied werken nu al 8 gemeenten samen en in 2014 mogelijk 10 als ook Valkenswaard- in navolging van Oirschot – aansluit. De regio heeft
met het opstellen van en nieuwe overeenkomst met afspraken -het convenant- een impuls gegeven aan de ambitie om de regio nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De deelnemende gemeenten leggen in het convenant gezamenlijk afspraken neer over de uitvoering en afstemming van thema’s als Wonen, Werken en Recreatie.

De volgende acht gemeenten nemen al deel aan de samenwerking in het stedelijk gebied. Dit zijn Eindhoven, Helmond, Best, Veldhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre. Binnenkort ook Valkenswaard en Oirschot. Deze gemeenten zijn onlangs uitgenodigd om na een periode van informele deelname op onderdelen nu ook formeel deel te nemen aan het bestuursplatform en daartoe het convenant te ondertekenen.

Intensievere samenwerking en robuuster netwerk
"Voor onze inwoners zal weinig veranderen, omdat we op een aantal vlakken al samenwerken met het stedelijk gebied. De samenwerking wordt vanaf 1 januari 2014 wel een formele onderlinge afspraak en zorgt zo voor een robuuster netwerk om voorzieningen in stand te houden of te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is ons aanbod voor bedrijven en ondernemers en de samenwerking op toerisme en recreatie", licht burgemeester Ederveen toe.