Valkenswaard sluit 2012 af in de plus

Dit item is gearchiveerd op 13-05-2013.

‘We zitten op koers en hebben nagenoeg alles uit het coalitieakkoord uitgevoerd’

De gemeente Valkenswaard sluit het jaar 2012 af  met een positief saldo van ruim 2.250.000 euro. Het gaat om ruim 2,2 miljoen euro incidentele meevallers . Zo had Valkenswaard meer inkomsten van het Rijk c.q. vergoeding uitkeringskosten. De uitgaven van de Wmo zijn meegevallen doordat er minder aanvragen zijn binnengekomen voor voorzieningen en er is efficiënter gewerkt. Er zijn ook tegenvallende inkomsten: er zijn aanzienlijk minder bouwvergunningen verstrekt. Verder  is er sprake van een kleine 50.000 euro aan structurele meevallers.  In 2011 sloot Valkenswaard de boeken af met ruim 700.000 in de plus. Waarvan zo’n 110.000 structureel. Het college stelt de raad voor om het batig saldo over 2012 te storten in de algemene reserves om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

Koers

‘Over de behaalde resultaten over 2012 zijn we tevreden. We hebben gedaan wat we hebben beloofd. We zitten op koers en hebben nagenoeg alles uit het coalitieakkoord uitgevoerd.  In het afgelopen jaar zijn we er in geslaagd om op een evenwichtige manier de door het rijk opgelegde bezuinigingen te realiseren zonder het voorzieningenniveau te beperken en zonder de lokale lasten te laten stijgen’, aldus het college van B&W.

Het college ziet de toekomst van Valkenswaard met vertrouwen tegemoet ook al krijgt deze gemeente net als andere gemeenten te maken met een flinke bezuiniging. Want het mag duidelijk zijn dat het in deze tijden geen gemakkelijke opgave is om de begroting sluitend te krijgen. De gevolgen van de kabinetsbeleid liegen er niet om. Voor Valkenswaard zouden deze gevolgen uiteindelijk in 2017 een tekort van 2 miljoen betekenen. ‘We zullen wel een behoorlijke inspanning moeten plegen en keuzes moeten maken. Ook in onze gemeente geldt dat we meer taken op ons bordje krijgen en het met minder geld moeten doen. Dat vraagt ook iets van de kracht van onze eigen gemeenschap’, aldus wethouder Marcel Bax met financiën in zijn portefeuille.

Veelzijdig Valkenswaard

In 2012 is het cultuurbeleid en het kader voor evenementen vastgesteld onder de titel die de lading dekt ‘op weg naar een Veelzijdig Evenementenaanbod’.  Het speerpunt Techniek binnen het onderwijs is breder getrokken. Dit leidde tot oriënterende gesprekken tussen voortgezet onderwijs en bedrijfsleven om te komen tot een Technasium. En in 2012 behoorde het scheidingsrendement van de Milieustraat van deze gemeente tot de top 5 van Nederland. 

In onderstaand PDF bestand vindt u de populaire samenvatting van de jaarrekening. Ga verder naar de jaarstukken 2012.