Valkenswaard scoort goed op toezicht kwaliteit kinderopvang

Dit item is gearchiveerd op 29-07-2014.

De gemeente scoort goed op toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in Valkenswaard. 

Dat blijkt uit het jaarverslag van kinderopvang 2013 door het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). Het college heeft het jaarverslag vastgesteld en aangeboden aan de Inspectie van het onderwijs.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Kinderopvang omvat: Kinderdagverblijven, Buitenschoolse Opvang, Gastouderbureaus, Peuterspeelzalen en Voorziening Gastouders. In opdracht van de gemeente controleert de GGD jaarlijks de in de gemeente geregistreerde kinderopvang. Als een voorziening van Kinderopvang de wet overtreedt, moet de gemeente handhaven. Gemeente scoorde in 2013 bovengemiddeld op de volgende onderdelen:

  • tijdig afgehandelde aanvragen (92,3%), landelijk (92%)
  • geïnspecteerde locaties (100%), landelijk 92,7%
  • uitvoering inspecties nieuwe locaties (100%), landelijk 90,4%
  • uitvoering bestaande locaties (11%), landelijk 9,7%. De wettelijke norm is dat tenminste 5% van het bestaande bestand wordt geïnspecteerd.
  • ingezette handhavingtrajecten op tekortkomingen (100%), landelijk 85,1%. Gemeenten moeten handhaven als zij tekortkomingen signaleren.