Valkenswaard bundelt ruimtelijke initiatieven in 'veegplan'

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2014.

De gemeente Valkenswaard start in 2014 met een nieuwe werkwijze om ruimtelijke ontwikkelingen (zoals wijzigen van functie van een perceel) mogelijk te maken die niet in het reguliere bestemmingsplan passen. We gaan werken met zogeheten 'veegplannen'. In zo'n plan 'vegen' we plannen van verschillende initiatiefnemers bij elkaar. We behandelen ze dus tegelijk in plaats van allemaal afzonderlijk en stellen één bestemmingsplan op voor de bebouwde kom en één voor het buitengebied. Door deze bundeling is het veegplan kostenbesparend voor de gemeente en ook voor de initiatiefnemers, omdat meerdere personen de kosten dragen voor het doorlopen van de procedures.

Om een ruimtelijk initiatief via een veegplan mogelijk te maken, moet de gemeente dezelfde procedure volgen als bij het opstellen van een bestemmingsplan. De procedure tot en met vaststelling duurt ongeveer 2 jaar.

Tijdig indienen verzoek

Heeft u een initiatief voor een ruimtelijke ontwikkeling, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente om het plan mee te nemen in het veegplan. Betreft het een initiatief in de bebouwde kom, dan moet u vóór 15 februari 2014 uw verzoek indienen. Een verzoek voor een initiatief in het buitengebied moet u vóór 15 mei 2014 indienen.

Heeft u al eerder een principeverzoek ingediend dat u graag mee wilt laten nemen in  het veegplan? Dan moet u dit schriftelijk melden aan het college van burgemeester en wethouders.

Ga naar het bericht Bestemmingsplan: Veegplannen voor meer informatie . Met vragen kunt u contact opnemen met mevrouw E. van den Boom van het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, telefoonnummer (040) 20 83 665 of ebo@valkenswaard.nl.