Vacatures WMO-adviesraad

Dit item is gearchiveerd op 26-05-2012.

Het waarom van een WMO-raad

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft als doel dat alle burgers, dus ook mensen met beperking, volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving . De gemeente heeft de taak om Wmo-beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De behoefte van de burger staat centraal, uitgaande van zijn talenten en netwerk en is gericht op zelfredzaamheid. Het doel van Wmo-raad is om de vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wmo actief te volgen, knelpunten te signaleren en het college te adviseren. De Wmo-raad verzamelt daartoe zoveel mogelijk relevante informatie over maatschappelijke ondersteuning om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Wmo-raden zijn vooral de ogen en oren van de samenleving. Veel mensen denken dat dat de wet WMO alleen van belang is voor ouderen, mensen met een beperking e.d. Niets is minder waar. De wet houdt zich ook bezig met ondermeer jongerenzorg, verslavingszorg en werk en inkomen. In de komende jaren worden steeds meer taken naar de gemeente toe geschoven en komt er heel veel op ons af. Met recht kun je spreken over roerige tijden. Daarom is het van belang dat burgers de regie in eigen handen nemen en niet wachten tot zij 'patiënt' of 'cliënt' zijn geworden.

 

Wie zijn wij?

Sinds januari 2009 heeft de gemeente Valkenswaard een Wmo-adviesraad. De Wmo-raad bestaat uit 9 leden plus een onafhankelijke voorzitter. De raad vergadert elke eerste donderdag van de maand van 16.00 uur tot 18.00 uur. Voor het deelnemen aan de vergadering wordt een vacatievergoeding toegekend. De tijdsbesteding per lid is ongeveer drie dagdelen per maand. De leden van de WMO-raad worden op voordracht van de raad benoemd door de gemeente. Wij zoeken kandidaten voor vervulling van enkele vacatures.

 

Functievereisten

Van u als beoogd lid wordt gevraagd, dat u beschikt over:

  1. aantoonbare goede schriftelijke- en mondelinge communicatieve vaardigheden;
  2. een brede maatschappelijke betrokkenheid en kennis van de lokale samenleving;
  3. goede samenwerkingscapaciteiten en een (goede) teamspeler bent;
  4. een goed ontwikkeld conceptueel denkvermogen er op gericht om in een vroeg stadium te kunnen bijdragen aan het tot stand brengen van gewenste belangrijke beleidsveranderingen.

 

Sollicitanten die aan bovenvermelde functievereisten voldoen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de voorzitter en één van de leden van de WMO-raad. Dat gesprek heeft tot doel een goed beeld te krijgen van u als sollicitant. Wij achten dit belangrijk omdat wij van oordeel zijn dat naast functievereisten bepaalde competenties of specifieke vaardigheden van belang zijn om de functievervulling tot een succes te maken. Zo zal worden verkend of u praktijk en beleid kunt verbinden, of u kunt overtuigen en in staat bent doelmatig te netwerken.

 

Denkt u de WMO-raad te kunnen versterken dan nodigen wij u van harte uit om uiterlijk vrijdag 25 mei te reageren op deze advertentie. Dit kan door een brief vergezeld van een duidelijke CV te sturen aan de voorzitter van de WMO-raad, de heer H.T. Dijkstra, Witbolgrasbeemd 48, 5551 HZ, Valkenwaard. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar de heer Dijkstra, en wel naar mailadres wavvztr@onsbrabantnet.nl.

 

In het geval u meer informatie over de vacatures wenst kunt voorzitter Dijkstra ook bellen op telefoonnummer 040-2046424.