Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2013.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het uitvoeringsplan van het Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) voor 2013 en 2014 vastgesteld. 

Aan de hand van de nota ‘ Op weg naar een gezonder Valkenswaard’ zijn vijf speerpunten bepaald waar het lokaal gezondheidsbeleid zich in 2013 en 2014 mee bezig gaat houden. De speerpunten zijn: weerbaarheid, psychische gezondheid, mantelzorg, alcoholmisbruik en eenzaamheid.

De volgende activiteiten worden in de komende jaren georganiseerd:

  • Weerbaarheid: onder andere sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 8 tot 18 jaar;
  • Psychische gezondheid: onder andere een voorstelling van “Weer Zin” van theater Traxx bij Scholengemeenschap Weredi tijdens de ‘Week van de depressie’. Ook worden er individuele trainingen (en in groepsverband) gegeven voor mensen met diverse psychische problemen;
  • Mantelzorg: diverse activiteiten voor jonge mantelzorgers tot 18 jaar, scholing en een ondersteuningsgroep voor mantelzorgers van dementerende ouderen
  • Alcoholmisbruik: activiteiten voor basisschoolleerlingen samen met Korsakov-cliënten
  • Eenzaamheid; het opzetten van een scholingsprogramma voor vrijwilligers, scholing  voor medewerkers huishoudelijke zorg, individuele trajecten bij Maatschappelijk Werk

Overige thema’s zijn: kwetsbare ouderen, overgewicht en relationele en seksuele vorming. Dit uitvoeringsplan is tot stand gekomen met de stuurgroep LGB (hierin zitten GGD, LumensGroep, Valkenhof, Paladijn, huisarts GGzE en Zuidzorg), de Wmo-raad en de gemeente.