Uitspraak Raad van State over rotondes Europalaan

Dit item is gearchiveerd op 30-08-2012.

Vrijstellingsbesluiten nu onherroepelijk

Op woensdag 8 augustus, heeft de Raad van State uitspraak gedaan over twee vrijstellingsbesluiten voor twee rotondes aan de Europalaan. Alle beroepen zijn daarbij ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. De vrijstellingsbesluiten zijn daarmee onherroepelijk geworden.

Het hoger beroep richtte zich op twee rotondes die gepland staan bij de reconstructie van de Europalaan: de rotonde Europalaan/De Vest/Zuidelijke randweg en de rotonde Europalaan/Bakkerstraat/Wolbergstraat. In het eerste geval werden alle betogen door de Raad van State verworpen.

In het geval van de rotonde Europalaan/Bakkerstraat/Wolbergstraat oordeelde de Raad van State grotendeels hetzelfde als eerder de rechtbank had gedaan. Een aantal uitspraken werd in hoger beroep wel ontvankelijk verklaard (in tegenstelling tot de uitspraak van de rechtbank) maar niet gegrond. Een aantal andere uitspraken werd niet-ontvankelijk verklaard. Voor het overige werd de uitspraak van de rechtbank bevestigd.

Als gevolg van de eerdere uitspraak van de rechtbank nam het college van burgemeester en wethouders in september 2011 een nieuw vrijstellingsbesluit voor de rotonde Europalaan/Bakkerstraat/Wolbergstraat. Hiervoor werden alsnog de effecten onderzocht voor de bereikbaarheid en de erfdienstbaarheid van een woning aan de Wolbergstraat 8. De Raad van State concludeert nu dat dit onderzoek goed is uitgevoerd. Daarmee is ook dit beroep tegen het nieuwe vrijstellingsbesluit ongegrond verklaard.

Naar verwachting verschijnt in de loop van september een nieuwe editie van de gemeentelijke nieuwsbrief over de reconstructie van de Europalaan met informatie over de stand van zaken van de voorbereidingen en planning. De nieuwsbrief wordt verspreid onder circa 700 omwonenden en ook geplaatst op deze website bij 'projecten' en vervolgens 'Europalaan'.