Tweede bewonersavond over Turfberg op 18 april

Dit item is gearchiveerd op 19-04-2012.

Op woensdag 18 april organiseren de gemeente Valkenswaard, Woningbelang en Woonbedrijf de tweede bewonersavond over het op te stellen wijkontwikkelingsplan (WOP) voor de Turfberg.

 

Op 1 maart vond de eerste bewonersavond plaats. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst brachten veel wijkbewoners hun ideeën, opmerkingen en vragen naar voren. Aan de hand van deze informatie werken de genoemde organisaties, samen met de bewoners, verder aan het wijkontwikkelingsplan. Het WOP moet ervoor zorgen dat de Turfberg nu en in de toekomst leefbaar en vitaal blijft.

 

In andere wijken met een WOP zijn buurtbewoners actief in een wijkcommissie. Het is de bedoeling om dat ook in Turfberg zo te doen. Bewoners die zich willen inzetten in de te vormen wijkcommissie worden van harte uitgenodigd zich aan te melden.

 

Kom naar bewonersavond op 18 april!

De bewonersavond is op woensdag 18 april in de tijdelijke huisvesting van basisschool De Vlaswiek aan de Warande 65. Daar presenteren de leerlingen van De Vlaswiek in een galerij hun 'Kijk op de wijk'. Tijdens deze inloopbijeenkomst is er opnieuw gelegenheid om uw wensen, suggesties en vragen in te brengen en ook om u aan te melden voor de wijkcommissie. De avond begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 20.00 uur.

 

Meer informatie

De wijkbewoners worden door middel van een nieuwsbrief persoonlijk uitgenodigd voor de bewonersavond.

 

Meer informatie vindt u onder: wonen, verkeer, veiligheid > leefbaarheid > wijkontwikkelingsplan Turfberg > wijkontwikkeling, of neem contact op met wijkcoördinator Ton Hendriks via 040-208 3663.

 

Tijdens de goed bezochte bewonersavond op 1 maart brachten veel bewoners hun ideeën, opmerkingen en vragen over Turfberg naar voren.
Foto: Heidi Wils