Tot half december onderhoud aan Kornoeljelaan en asfaltwegen

Dit item is gearchiveerd op 18-12-2013.

De gemeente voert tot half december 2013 onderhoud uit aan de gehele Kornoeljelaan, tussen de Weegbree en Lijsterbeslaan.

De werkzaamheden omvatten:

  • herstraten van trottoir en parkeervakken.
  • aanbrengen van verhoogde kruisingsvlakken ter hoogte van de Bottelrooslaan en de Stokrooslaan.
  • diverse asfaltreparaties in de rijbaan.

In verband hiermee wordt de Kornoeljelaan in genoemde periode afgesloten voor het autoverkeer. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
Fietsers van en naar Dommelen kunnen wel gebruik blijven maken van De Voort en het Christoffelpad.

In het voorjaar 2014 brengt de gemeente een nieuwe slijtlaag aan over de hele asfaltrijbaan in de Kornoeljelaan.

Onderhoud diverse asfaltwegen

In de periode tot half december voert de gemeente ook reparaties uit aan asfaltwegen op diverse locaties in de gemeente Valkenswaard.
Hiervoor zijn geen wegafsluitingen nodig. Het verkeer kan wel te maken krijgen met wat stagnatie.

Informatie

Bewoners van de Kornoeljelaan ontvangen een brief van de aannemer over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.
Met vragen over alle genoemde werkzaamheden kunt u terecht bij de heer P. Hoeks van het team Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (040) 20 83 593.