Toespraak van burgemeester Ederveen tijdens nieuwjaarsontmoeting

Dit item is gearchiveerd op 07-02-2012.

Dames en heren, namens gemeenteraad en college heet ik u van harte welkom in ons gemeentehuis. Het jaar 2011 eindigde voor ons als gemeente niet zoals we dat gewenst hadden. De laatste gemeenteraadsvergadering verliep wel goed en ook de traditionele jaarafsluiting met het personeel was buitengewoon plezierig, maar het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde medewerker Kees van der Ven tijdens de Kerst trof ons allen zeer. Letterlijk op de laatste dag van het jaar hebben velen van ons afscheid van hem genomen.

 

Ook de afgelopen dagen stonden we daar nog vaak bij stil, en tegelijkertijd was het de tijd van goede wensen voor het nieuwe jaar. Zeker na een moeilijke tijd is het dan weer goed elkaar te zien, en ons te realiseren wat ook een nieuw jaar aan uitdagingen en kansen biedt. Fijn dus u allen hier bijeen te zien.

 

Aan de start van 2011 riep ik ondermeer op om als gemeente vaart te gaan maken met onze toekomstvisie. Na een eerste poging rond de zomer werd dat uiteindelijk aan het eind van afgelopen jaar, maar ik ben er niet minder blij om.

 

Het biedt ons als gemeente een leidraad richting de toekomst, vanuit het behoud van de prachtige en betrokken gemeenschappen die daar deel van uit maken met elk hun eigenheid en waardevolle elementen. In combinatie met onze geografische ligging aan de grens en in de Brainport-kennisdriehoek ELAT (Eindhoven-Leuven-Aken), ons bedrijfsleven, onze prachtige woon- en leefomgeving en onze toeristisch-recreatieve kwaliteiten maken die gemeenschappen er een Veelzijdig Valkenswaard van.

 

Een toekomstvisie die tegelijkertijd nadrukkelijk de blik richt op de slimste regio van de wereld: Brainport, op de stedelijke netwerken en op de A2-samenwerking. Een eerste uitwerking daarvan krijgt al z'n beslag in de wettelijke gemeenschappelijke regeling A2 die we met samen met Heeze-Leende en Cranendonck aangaan. Een samenwerking van waaruit we niet alleen over de eigen gemeentegrens heenkijken en werken, maar van waaruit we over de landsgrens heenkijken en ook zó invulling geven aan onze eigen Toekomstvisie.

 

Bijvoorbeeld op het thema Vrije Tijd, waarin we als A2-gemeenten samen met de Belgische gemeenten Hamont-Achel en Neerpelt en mogelijk ook Lommel willen komen tot een nieuw Nationaal Park: De Groote Heide. In oppervlakte groter dan Nationaal Park De Veluwe. De gezamenlijke aanvraag voor EU-ondersteuning is via de SRE al verzonden.

 

Niet de Groote maar de Lage Heide is de naam van een toekomstige nieuwe woonomgeving ten zuiden van Dommelen. Om zodoende ook op het thema's Wonen en Bestuur invulling te geven aan onze keuze om onze eigen inwoners én Brainport-inwoners in de toekomst aantrekkelijke woningen in het groen te kunnen blijven bieden met een wijkgerichte dus nabije benadering vanuit de gemeente. Met behoud van onze kracht als gemeenschap waar het 't thema Welzijn betreft, en het gaat om ons brede aanbod op het gebied van cultuur, sport en onderwijs. Ongekend voor een gemeente van ruim 30.000 inwoners.

 

Dat alles in een omgeving waarin de arbeidsmarkt, het thema Werken, ook maximaal lokaal geborgd wordt én waar van toepassing nauwer verbonden met Brainport en de vrijetijd-sector. De vorig jaar opgezette samenwerking met VDL op het terrein van de metaalwerkgelegenheid in de Busmotive is daar ook een mooi voorbeeld van, en samen met de directies van ROC Eindhoven en ons eigen WereDi wordt dat nu uitgewerkt en zonder de schetsen van dat inmiddels vastgestelde toekomstperspectief was dat ons vast niet gelukt.

 

Al met al geen geringe ambities, daar zijn we ons van bewust. Maar wel een toekomstvisie vanuit eigen kracht en overtuiging, en daarmee een belangrijk zo niet wezenlijk fundament voor beleidskeuzes van de komende jaren. Een Veelzijdig Valkenswaard dat we richting de toekomst willen behouden voor onze inwoners, en aan toekomstige generaties willen kunnen blijven bieden en voorhouden.

 

Ook in het afgelopen jaar is op de thema's van de Toekomstvisie al veel gerealiseerd, en zoals dat hoort ook vaak samen met allerlei burgers, organisaties, instellingen en bedrijven samen.

  • Zo noem ik het realiseren van diverse woningbouwprojecten, bijvoorbeeld met Woningbelang aan de Emmalaan, Biestven en Wollegrasstraat inclusief de wegen, parkeerterreinen en groenvoorziening. Maar ook de vaststelling van het al genoemde bestemmingsplan Lage Heide waarmee zo'n 330 nieuwe woningen zijn voorzien.
  • Op het gebied van Werk is het Masterplan herstructurering Schaapsloop 1 afgerond en ondertekend.
  • Ten aanzien van Vrije Tijd en Welzijn wordt gekeken naar de mogelijkheden om ook de westzijde van de Markt op te gaan knappen en ons winkel- en uitgaanshart de uitstraling te geven die het verdiend als bovenlokaal centrum waarop dan ook de nieuwe toeristisch-recreatieve huisstijl Veelzijdig Valkenswaard verder zichtbaar kan worden.
  • Als Bestuur hebben we in het kader van verdere verbetering van onze dienstverlening besloten tot het gaan werken op afspraak bij onze balies. Dat heeft er bijvoorbeeld al in geresulteerd dat je nog maar maximaal 5 minuten hoeft te wachten.

 

En ik zei het al, als gemeente doen we dat niet alleen. We zijn onderdeel van een geheel. De samenleving, samen-leven, het woord zegt het al, dat doe je niet alleen (om nog maar eens een oude slogan aan te halen).

 

Wij allen, de gemeente, inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen blijven met elkaar verbonden in het samenwerken aan het Valkenswaard van nu en de toekomst. Aan die zo complete dorpen met een goed leefklimaat en een veelzijdigheid aan voorzieningen.

 

Het komend jaar en komende jaren is het aan ons om die Toekomstvisie vorm te geven, en gezien onze samenwerking zie ik het jaar 2012 met vertrouwen tegemoet en ben ik blij daar mee leiding aan te mogen geven.

 

Het is goed leven in Valkenwaard, Dommelen, Borkel en Schaft en samen zorgen we er vast voor dat het komend jaar weer zo zal zijn.

 

Ik wens u dan ook een heel gezond, succesvol en zeker ook plezierig 2012!