'Toekomstvisie Valkenswaard 2030' in bewegende beelden

Dit item is gearchiveerd op 05-06-2012.

In december 2011 is de 'Toekomstvisie Valkenswaard 2030' vastgesteld in de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor was de wens van het bestuur om een strategische beleidsvisie te ontwikkelen waarin duidelijke keuzes gemaakt worden met de focus op betaalbaarheid van gemeentelijke diensten en taken. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Valkenswaard in 2030 een aantrekkelijke gemeente moet zijn voor bewoners, bedrijven, instellingen, verenigingen en bezoekers.

 

De toekomstvisie geeft een globaal wensbeeld weer van Valkenswaard in 2030. Om een koers uit te kunnen zetten, is het belangrijk om te weten wat op dit moment de sterke punten en ontwikkelpunten zijn van Valkenswaard. Deze worden in de visie aangehaald. De toekomstvisie geeft aan de hand van vijf centrale thema’s items weer die wij samen met u willen realiseren. Er is ook een leaflet gemaakt die de toekomstvisie samenvat.

 

Hoe wij de 'Toekomstvisie Valkenswaard 2030' willen omzetten in concrete acties en projecten wordt dit jaar uitgewerkt in een ontwikkelprogramma. Aan de hand van het ontwikkelprogramma zal de koers van de toekomstvisie verweven moeten gaan worden in de bestaande werkzaamheden.

 

In opmaat naar dat ontwikkelprogramma is een film geproduceerd waarin op creatieve wijze de centrale thema's van de toekomstvisie gekoppeld zijn aan mogelijke ontwikkelscenario's. Eén beeld zegt namelijk meer dan 1000 woorden. In het filmpje laten wij zien dat de gemeente Valkenswaard gelooft dat duurzame verandering en verbetering alleen tot stand gebracht kan worden met ambitie, gevoel voor kwaliteit en lef. Durven dromen doen. 'Gewoon doen' is soms namelijk níet gek genoeg. Wij geloven dat om als gemeente uitgekozen te worden door inwoners, bedrijven en/of toeristen je zelf moet richten en kiezen. De 'Toekomstvisie Valkenswaard 2030' geeft daarom ondubbelzinnig weer wat we wél willen.

 

Wij hopen samen met u die verandering de komende jaren te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat Valkenswaard nog beter op de kaart gezet wordt.

 

Ga verder naar:

  • de nota 'Toekomstvisie Valkenswaard 2030' en het leaflet 'Over de toekomst van Valkenswaard' (internet > actueel > nota's en notities > onder het kopje 'bestuur')

 

Bekijk hieronder het filmpje 'Toekomstvisie Valkenswaard 2030'