Tijdelijk stilleggen afrondende werkzaamheden Schaapsloopven Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-11-2013.

De afgelopen weken is door de gemeente Valkenswaard in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland gewerkt aan een aantrekkelijker en gevarieerder natuurgebied Schaapsloopven. 


Er is een strook bos rondom het heideterrein en ven verwijderd waardoor het centrale deel van het gebied meer open is en zowel het heideterrein alsmede het ven beter beleefbaar is geworden. Daarnaast is een dunning uitgevoerd in het bos waardoor de aanwezige loofbomen en fraai gevormde dennen zichtbaar zijn gemaakt en de ruimte hebben gekregen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Jonge boompjes in de ondergroei van het bos hebben meer licht en ruimte gekregen zodat deze in de toekomst door kunnen groeien naar het kronendak.

Nieuwe slagbomen en opknappen paden
Het laatste deel van de werkzaamheden bestaat uit het opknappen van de paden en het verwijderen van overtollig top- en takhout op en langs de wandelpaden. Daarnaast plaatst de gemeente nieuwe slagbomen om ongewenste vormen van recreatie te kunnen weren. Door de slechte weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden echter tijdelijk uitgesteld. Zolang het terrein nog zo nat is, is het niet mogelijk de paden op te knappen waardoor delen van het gebied momenteel slecht toegankelijk zijn. Zodra de omstandigheden zijn verbeterd, voert de gemeente de laatste fase van de werkzaamheden uit zodat wandelaars weer van het gebied kunnen genieten zoals ze dat gewend zijn. Voor vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland (040 2066 360).