Themabijeenkomst raad over N69 op 22 maart

Dit item is gearchiveerd op 23-03-2012.

Op donderdag 22 maart vindt om 20.00 uur een themabijeenkomst voor de raad plaats over het definitieve gebiedsakkoord Grenscorridor N69 in april 2012.

 

De bijeenkomst is in de raadszaal in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De avond is ook toegankelijk voor andere belangstellenden. Tijdens een themabijeenkomst bestaat geen spreekrecht.

 

De bijeenkomst ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad over het definitieve gebiedsakkoord Grenscorridor N69 in april 2012. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de essenties van het voorliggende gebiedsakkoord en vooral hoe die zich verhouden tot de Valkenswaardse (lokale) belangen. De besluitvorming bij de Provincie (Provinciale Staten) over het gebiedsakkoord vindt plaats in juni 2012.