Themabijeenkomst raad over N69 op 13 december

Dit item is gearchiveerd op 14-12-2012.

Op donderdag 13 december vindt om 20.00 uur een themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad over het Programmaplan N69. De bijeenkomst is in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. De avond is ook toegankelijk voor andere belangstellenden.Tijdens een themabijeenkomst bestaat geen spreekrecht.
 

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

  • toelichting op Programmaplan N69
  • consultatie van gemeenteraad over het vervolgtraject
  • terugkoppeling uit de 3 bestuurlijke werkgroepen Nieuwe Verbinding, Gebiedsimpuls en Nulplus-maatregelen
  • terugkoppeling van de consultatie van de klankbordgroep N69
  • rondvraag.