Themabijeenkomst raad 8 november

Dit item is gearchiveerd op 09-11-2012.

Op donderdag 8 november vindt om 20.00 uur een themabijeenkomst voor de raad plaats over de nieuwe Drank- en Horecawet die per 1 januari 2013 ingaat.

De bijeenkomst is in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De avond is ook toegankelijk voor andere belangstellenden. Tijdens een themabijeenkomst bestaat geen spreekrecht.

In de themabijeenkomst krijgt de raad een toelichting op de nieuwe Drank - en Horecawetgeving en antwoord op de vragen:

  • wat omvat deze wetgeving?
  • welke gevolgen heeft de invoering van deze wet voor de taken van de gemeente?
  • welke keuzes moet de gemeente gaan maken?

Verder krijgen de raadsleden een toelichting op de procedure voor de vorming van het nieuwe lokale horecabeleid en wordt hun mening gevraagd over deze opzet.