Thema- en commissiebijeenkomst op 19 januari

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2012.

Op 19 januari vergadert de commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 26 januari. Deze commissievergadering wordt vooraf gegaan door een themabijeenkomst over maatschappelijk vastgoed.

 

Beide bijeenkomsten worden gehouden in de raadszaal in het gemeentehuis.

 

Themabijeenkomst

Om 20.00 uur presenteert het adviesbureau ICS haar rapport over het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Valkenswaard (= alle gemeentelijke eigendommen (verhuurd en in eigen beheer) met uitzondering van de woningen). In de afgelopen maanden heeft het bureau ICS onderzoek gedaan naar de staat van de diverse gebouwen in eigendom van de gemeente. Ook hebben de adviseurs gesproken met diverse partijen die ruimte huren van de gemeente. Doel van het onderzoek is om het maatschappelijk vastgoed toekomstbestendig te maken en politieke keuzes mogelijk te maken.

 

U bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen De presentatie begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

 

Commissievergadering

Deze vergadering begint aansluitend aan de themabijeenkomst. Op de agenda van de commissie staat slecht één onderwerp, namelijk de bespreking van de startnotitie Woonvisie gemeente Valkenswaard.

 

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als belanghebbende kunt u voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Zij is in het gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer 040- 2083407.